31-ci Rəbb günü Adi dövrdə “A” ili

Peyğəmbər Məlakinin kitabından sözlər (Məlaki 1, 14.  2, 1-2. 8-10) 

Mən böyük bir padşaham və adım millətlər arasında zəhmlidir» deyir Ordular Rəbbi.

«İndi, ey kahinlər, bu əmr sizin üçündür». Ordular Rəbbi deyir: «Əgər sözə qulaq asmasanız, adıma izzət verməyi ürəkdən istəməsəniz, üzərinizə lənət yağdırıb xeyir-dualarınızı lənətə çevirəcəyəm. Bəli, Mən onları lənətlədim. Çünki Məni izzətləndirməyi ürəkdən istəmirsiniz.  Continue reading