Müqəddəs kitab – online oxuma

Əhdi-Ətiq: Gn,Ex,Lv,Nm,Dt Js,Rut,1Sam,2Sam,1King,2King,1Chr,2Chr,Ezr,Nah,Es,Jb,
Ps,Pr,Ecc,Song,Isa,Jer,Lam,Ez,Dan,Hos,Joe,Am,Ob,Jon,Mic,Nah,Hab,Zep,Hag,Zec,Mal
Əhdi-Cədid: Mt,Mk,Lk,Jn  Ac,Rom,1Cor,2Cor,Gal,Eph,Ph,Col,1Th,2Th,1Tim,2Tim,Tit,Ph,Heb,Jam,1Pt,2Pt,1Jn,2Jn,3Jn,Ju,Rev
Bible reference: Məsələn: (Yaradılış 1,1 = Gn 1:1) (Zəbur 51,1 = Ps 51:1) (Matta 5:6 = Mt 5:6)

Recent Posts

20-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Süleymanın Məsəlləri 9, 1-6 Image result for bread of life

Hikmət evini qurub, yeddi dirəyini yonub, heyvanlarını kəsib, şərabını hazırlayıb, süfrəsini də düzəldib. Göndərdiyi kənizlər şəhərin uca yerlərindən car çəkərlər: «Gəlin bura, ey cahillər!» Qanmazlara belə deyərlər: «Gəlin, çörəyimdən yeyin, hazırladığım şərabdan için. Cəhaləti atın, ömür sürün, idrak yolları ilə düz gedin».
Continue reading

  1. 19-cu Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  2. 18-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  3. 17-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  4. 16-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  5. 15-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  6. 14-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  7. 13-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  8. Yəhya vəftizçinin doğulması Leave a reply
  9. 11-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply