Müqəddəs kitab – online oxuma

Əhdi-Ətiq: Gn,Ex,Lv,Nm,Dt Js,Rut,1Sam,2Sam,1King,2King,1Chr,2Chr,Ezr,Nah,Es,Jb,
Ps,Pr,Ecc,Song,Isa,Jer,Lam,Ez,Dan,Hos,Joe,Am,Ob,Jon,Mic,Nah,Hab,Zep,Hag,Zec,Mal
Əhdi-Cədid: Mt,Mk,Lk,Jn  Ac,Rom,1Cor,2Cor,Gal,Eph,Ph,Col,1Th,2Th,1Tim,2Tim,Tit,Ph,Heb,Jam,1Pt,2Pt,1Jn,2Jn,3Jn,Ju,Rev
Bible reference: Məsələn: (Yaradılış 1,1 = Gn 1:1) (Zəbur 51,1 = Ps 51:1) (Matta 5:6 = Mt 5:6)

Recent Posts

25-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Müdriklik kitabından sözlər 2, 12. 17-20 Risultati immagini per 25th sunday in ordinary time 2018

Pislik düşünən insanlar öz aralarında belə deyirlər. “Dürüst insana tələ quraq, çünki o bizi narahat edir, həyat tərzimizə mane olur, Allahın əmrlərinə əməl etmədiyimiz üçün bizi tənqid edir və bizi ənənələri pozmaqda günahlandırır. Baxaq! Dedikləri düzdürmü? Görək onun axırı necə olacaq? Əgər bu dürüst insan Allahın övladıdırsa, Allah onun tərəfini tutacaq və onu düşmənlərinin əlindən xilas edəcək. Əzab verib işgəncə edərək onu sınayaq, bu şəkildə onun nəzakətini araşdıraq. Dözümlülüyünü yoxlayaq. Onu günahlandıraraq utanc verici bir ölümə məhkum edək, çünki onu qoruyacaqlarını iddia etmədimi?  Continue reading

  1. 24-cü Rəbb günü Adi dövründə B ili Leave a reply
  2. 23-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  3. 22-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  4. 21-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  5. 20-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  6. 19-cu Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  7. 18-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  8. 17-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  9. 16-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply