Müqəddəs kitab – online oxuma

Əhdi-Ətiq: Gn,Ex,Lv,Nm,Dt Js,Rut,1Sam,2Sam,1King,2King,1Chr,2Chr,Ezr,Nah,Es,Jb,
Ps,Pr,Ecc,Song,Isa,Jer,Lam,Ez,Dan,Hos,Joe,Am,Ob,Jon,Mic,Nah,Hab,Zep,Hag,Zec,Mal
Əhdi-Cədid: Mt,Mk,Lk,Jn  Ac,Rom,1Cor,2Cor,Gal,Eph,Ph,Col,1Th,2Th,1Tim,2Tim,Tit,Ph,Heb,Jam,1Pt,2Pt,1Jn,2Jn,3Jn,Ju,Rev
Bible reference: Məsələn: (Yaradılış 1,1 = Gn 1:1) (Zəbur 51,1 = Ps 51:1) (Matta 5:6 = Mt 5:6)

Recent Posts

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Müdriklik kitabından sözlər (Müdr 7, 7-11) Risultati immagini per 28th sunday in ordinary time year b

Dilədim və mənə ağıl verildi. Yalvardım və müdriklik ruhu mənə gəldi. Biliyə padşahlıq əsasından və taxtlarından daha çox dəyər verdim. Onunla müqayisə olunduğu zaman mənim üçün zənginliyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dəyərli daş-qaşları onunla bir tutmadım, çünki onunla müqayisə zamanı bütün qızıllar bir ovuc qum kimi qalır, gümüş də palçıq sayılır. Biliyi, sağlamlıqdan və gözəllikdən daha çox sevdim. Onu işıqdan üstün tutdum. Çünki onun verdiyi parıltı tükənməzdir. Onunla bütün yaxşılıqlar mənə gəldi. Onun əlində sonsuz zənginliklər var.  Continue reading

  1. 27-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  2. 26-cı Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  3. 25-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  4. 24-cü Rəbb günü Adi dövründə B ili Leave a reply
  5. 23-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  6. 22-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  7. 21-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  8. 20-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply
  9. 19-cu Rəbb günü Adi dövrdə B ili Leave a reply