Video

Choose life (Həyatı seçin) – prolife video in azeri

Catholic Church in Azerbaijan