3-cü Rəbb günü Advent dövründə                                     A ili

3-cü Rəbb günü Advent dövründə A ili

Yeş 35, 1-6b. 10

Səhra və quru torpaq sevinəcək, çöl şadlanacaq, nərgiz kimi çiçəklənəcək. Hər yan gül açacaq, şadlanacaq, sevincdən nəğmə oxuyacaq. Livanın gözəlliyi, şan-şöhrəti, Karmelin və Şaronun cah-cəlalı ona veriləcək. Hamı Rəbbin izzətini, Allahımızın əzəmətini görəcək.

Zəif əllərə qüvvət verin, əsən dizləri möhkəmləndirin.

Ürəklərində qorxanlara deyin: «Cəsarətlənin, qorxmayın! Budur, Allahınız İntiqam almaq, düşmənlərinizdən qisas almaq üçün gəlir. O gəlib sizə qurtuluş verəcək!» Read more about 3-cü Rəbb günü Advent dövründə A ili

2-ci Rəbb günü Advent dövründə                                A ili

2-ci Rəbb günü Advent dövründə A ili

Yeş 11, 1-10

Yesseyin kötüyündən yeni bir fidan çıxacaq, kökündən çıxan bir budaq bar verəcək. Rəbbin Ruhu, hikmət və anlayış ruhu, öyüd-nəsihət və qüdrət ruhu, bilik və Rəbb qorxusu ruhu Onun üzərində olacaq. O, Rəbb qorxusunda sevinc tapacaq. Gözlərinin gördüyü ilə hökm etməyəcək, qulağı ilə eşitdiyinə görə qərar çıxarmayacaq. Lakin O, yoxsullara haqq ilə hökm edəcək, yer üzündəki fəqirlərin işinə ədalətlə qərar çıxaracaq. Read more about 2-ci Rəbb günü Advent dövründə A ili

MİLAD BAYRAMI 2019, DUA CƏDVƏLİ

MİLAD BAYRAMI 2019, DUA CƏDVƏLİ

24. Dekabr 2019 (Çərşənbə axşamı), Milad ərəfəsi 20.30 Milad konserti 21.00 Müqəddəs messa (rusca, azəricə) 24:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 25. Dekabr 2019 (Çərşənbə), Milad Bayramı (İsa Məsihin doğulması) 11:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 13:00 Müqəddəs messa (rusca) 19:00 Müqəddəs messa (rusca & ingiliscə) 31. Dekabr 2019 (Çərşənbə axşamı) 24:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 1. Yanvar 2020 (Çərşənbə), […]

1-ci Rəbb günü Advent dövründə                                                        A ili

1-ci Rəbb günü Advent dövründə A ili

Yeş 2, 1-5

Son günlərdə Rəbbin evi olan dağ dağların zirvəsində möhkəm duracaq, təpələrdən yuxarı ucalacaq. Bütün millətlər ona sarı gələcək. Çox xalqlar gəlib deyəcək: «Gəlin Rəbbin dağına, Yaqubun Allahının evinə qalxaq, qoy Rəbb bizə Öz yolunu öyrətsin, biz Onun yolu ilə gedək». Siondan Rəbbin təlimi, Yerusəlimdən Onun kəlamı yayılacaq. Millətlər arasında Rəbb hakim olacaq, çox xalqlar haqqında qərar çıxaracaq. Onlar qılınclarından kotan, nizələrindən isə dəryaz düzəldəcək. Millət millətə qarşı qılınc qaldırmayacaq, artıq dava etməyi öyrənməyəcək. Ey Yaqub nəsli, gəlin Rəbbin nurunda gəzək.  Read more about 1-ci Rəbb günü Advent dövründə A ili

34-cü Rəbb günü Adi dövrdə – İsa Məsih, kainatın padşahı          C ili

34-cü Rəbb günü Adi dövrdə – İsa Məsih, kainatın padşahı C ili

2 Şam 5, 1-3

İsrailin bütün qəbilələri Xevrona, Davudun yanına gəlib belə dedi: «Bax biz sənin sümüyündən, sənin ətindənik. Əvvəllər – Şaul padşahımız olanda da İsrailliləri yürüşlərə aparan və gətirən sən idin. Rəbb sənə demişdi ki, xalqım İsrailə sən çobanlıq edəcəksən, İsrail üzərində sən hökmdar olacaqsan». İsrailin bütün ağsaqqalları Xevrona, padşah Davudun yanına gəldilər və padşah orada Rəbbin önündə onlarla əhd bağladı. Ağsaqqallar Davudu İsrail üzərində padşah olmaq üçün məsh etdilər.
Read more about 34-cü Rəbb günü Adi dövrdə – İsa Məsih, kainatın padşahı C ili

32-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                   C ili

32-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Makabelərin 2-ci kitabından sözlər (2 Mach 7, 1-2. 9-14)

Padşah Antiyochun dövrdə anaları ilə həbs olunan yeddi qardaş vardı. Padşah, Müqəddəs Qanunla qadağan olunmuş donuz ətini şallaq və işgəncə ilə onlara yedirtmək istədi. Aralarında biri hamısının adından danışaraq belə dedi: “Bizlərdən nə öyrənmək istəyirsən? Atalarımızın qanunlarına qarşı gəlməkdənsə ölməyi seçirik.”
Read more about 32-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

31-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                        C ili

31-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Müdriklik kitabından sözlər (Müdriklik 11, 23 -12, 1-2) Bütün kainat tərəzidə bir toz zərrəciyi, sabah erkən torpağa düşən bir şeh damlası kimidir. Allahım, bütün insanlara mərhəmət edirsən, çünki gücün hər şeyə çatır. İnsanların günahlarına, onlar sənə yaxınlaşsınlar deyə göz yumursan. Var olan hər şeyi sevirsən və əsərlərindən heç birini xor görmürsən. Çünki hər hansı birindən […]

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə                                         C ili

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Siraq kitabından sözlər (Sir 35, 15-17. 20-21)

Rəbb, insanlar arasında ayrı-seçkilik etməyən bir hakimdir. O, yoxsulun haqqını yeməz, zərər çəkənin səsini dinləyər. Nə yetimin yalvarışlarını, nə də dul qadının fəryadlarını alçaltmaz. Allaha bütün ürəyi ilə xidmət edən onun rizasını qazanır və duası göylərə qədər yüksəlir. Yoxsulun duası buludları aşıb keçər və duası niyətinə çatmadıqca, yoxsul hüzur tapmaz. Uca Tanrı gözlərini onun üzərinə çevirənə qədər, doğruya haqq verənə qədər və ədaləti bərpa edənə qədər yoxsul duasına son verməz. Read more about 30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

29-cu Rəbb günü Adi dövrdə                                        C ili

29-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Çıxış 17, 8-13

Bundan sonra Amaleqlilər gəlib Refidimdə İsrail övladları ilə döyüşdülər. Musa Yeşuaya dedi: «Bizim üçün bir neçə adam seç, get Amaleqlilərlə döyüş. Sabah mən əlimdə Allahın əsası ilə təpənin başında dayanacağam». Yeşua da Musa deyən kimi etdi və gedib Amaleqlilərlə döyüşdü. Musa, Harun və Xur isə təpənin başına çıxdılar. Musa əlini qaldıranda İsrail övladları üstün gəlirdi, əlini endirəndə isə Amaleqlilər üstün gəlirdi. Read more about 29-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili