PASXA bayramı (duaların cədvəli 2019)

PASXA bayramı (duaların cədvəli 2019)

18.04. 19:00 – İsa Məsihin Pasxa yeməyinin xatırlanması 19.04. 19:00 – Rəbbimizin əzabları və ölümünün xatırlanması 20.04. 19:30 – Pasxa Ərəfəsi 21.04. 11:00  – Pasxa bayramı (ingilis dilində) .           13:00 – Pasxa bayramı (rus dilində)  

MILAD BAYRAMI 2018, DUA CƏDVƏLI

MILAD BAYRAMI 2018, DUA CƏDVƏLI

24. Dekabr 2018 (Bazar ertəsi), Milad ərəfəsi 20.00 Müqəddəs messa (rusca) 24:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 25. Dekabr 2018 (Çərşənbə axşamı), Milad Bayramı (İsa Məsihin doğulması) 11:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 13:00 Müqəddəs messa (rusca) 19:00 Müqəddəs messa (rusca & ingiliscə) 1. Yanvar 2019 (Çərşənbə axşamı), Məryəm Ananın Bayramı 11:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 13:00 Müqəddəs messa (rusca) […]

Milad Bayramı 2017, dua cədvəli

Milad Bayramı 2017, dua cədvəli

24. Dekabr 2017 (Bazar günü), 4-cü Rəbb günü Advent dövründə 9:30 / 11:00 / 13:00 Müqəddəs messalar (rusca, ingiliscə, rusca) 24. Dekabr 2017 (Bazar günü), Milad ərəfəsi 21.00 Müqəddəs messa (rusca) 24:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 25. Dekabr 2017 (Bazar ertəsi), Milad Bayramı (İsa Məsihin doğulması) 11:00 Müqəddəs messa (ingiliscə) 13:00 Müqəddəs messa (rusca) 19:00 Müqəddəs […]

Milad bayramı 				         (gecə)

Milad bayramı (gecə)

Yeş 9, 2-4. 6-7 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ea/d8/c1/ead8c1e208c88c103a0ea093cb6d67f4.jpg

Zülmətdə yaşayan xalq möhtəşəm bir işıq gördü. Ölüm kölgəsi diyarında məskunlaşanların üzərinə nur doğdu. Ya Rəbb, milləti çoxaldıb sevinclərini artırdın, əkib-biçənlərin fərəhləndiyi, qənimət bölənlərin sevindiyi kimi onlar da Sənin hüzurunda sevindilər. Çünki onlara yük olan boyunduruğunu, çiyinlərini döyən çomağını, onlara zülm edənlərin dəyənəyini çilik-çilik etmisən Midyanlıların başlarına gətirdiyin gün kimi. Çünki bizim üçün körpə doğuldu, bizə oğul verildi, hakimiyyət Onun çiyinləri üzərində olacaq, Onun adı ecazkar, məsləhətçi, qüdrətli Allah, əbədi Ata, əmin-amanlıq Hökmdarı olacaq. Hakimiyyətinin və əmin-amanlığının artmasının sonu olmayacaq, O, Davudun taxtı və səltənəti üzərində hökm sürəcək, O, hakimiyyətini ədalətlə və salehliklə indidən əbədi olaraq quracaq. Ordular Rəbbinin qeyrəti bunu edəcək.
Read more about Milad bayramı (gecə)

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Siraq kitabından sözlər (Sir 35, 15-17. 20-21) 

Rəbb, insanlar arasında ayrı-seçkilik etməyən bir hakimdir. O, yoxsulun haqqını yeməz, zərər çəkənin səsini dinləyər. Nə yetimin yalvarışlarını, nə də dul qadının fəryadlarını alçaltmaz. Allaha bütün ürəyi ilə xidmət edən onun rizasını qazanır və duası göylərə qədər yüksəlir. Yoxsulun duası buludları aşıb keçər və duası niyətinə çatmadıqca, yoxsul hüzur tapmaz. Uca Tanrı gözlərini onun üzərinə çevirənə qədər, doğruya haqq verənə qədər və ədaləti bərpa edənə qədər yoxsul duasına son verməz.  Read more about 30-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə    C ili

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

2 Kr 5, 14-17 

Bundan sonra Naaman Allah adamının sözünə görə İordan çayına enib yeddi dəfə suya baş vurdu. Onun bədəni sağaldı və körpə bədəni kimi tər-təmiz oldu. Naaman bütün dəstəsi ilə yenə Allah adamının yanına gəldi və onun önündə dayanıb dedi: «Bax indi bildim ki, İsraildən başqa, dünyanın heç bir yerində Allah yoxdur. Buyur bu qulunun hədiyyəsini götür». Lakin Elişa dedi: «Önündə durduğum var olan Rəbbə and olsun ki, heç nə götürməyəcəyəm». Naaman götürməyi təkid etdi, ancaq Elişa istəmədi. Naaman dedi: «əgər götürmürsənsə, onda qoy bu quluna buradan iki qatır yükü torpaq verilsin. Çünki bu qulun artıq başqa allahlara deyil, yalnız Rəbbə yandırma qurbanları və təqdimlər gətirəcək.  Read more about 28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

27-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                      C ili

27-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

Ya Rəbb, nə vaxta qədər Səni imdada çağıracağam? Sən isə eşitmirsən. «Zorakılıq var!» deyə fəryad edirəm, lakin qurtarmırsan. Niyə mənə şər göstərirsən, Özün də haqsızlığa baxırsan? Haraya nəzər salsam, orada soyğunçuluq və zorakılıq var, davaların, çəkişmələrin sonu yoxdur. Rəbb mənə belə cavab verdi: «Görüntünü yaz, lövhələrdə açıqla ki, qoy hər kəs tez onu oxuya bilsin. Çünki bu görüntü müəyyən vaxt üçündür, başa çatmağa tələsir və yalan deyil. Sanki gecikir, amma gözləyin, çünki hökmən gələcək, gecikməyəcək. Budur, məğrurların niyyətləri düzgün deyil, amma saleh adam imanı ilə yaşayacaq.  Read more about 27-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Apostol səfəri

Apostol səfəri

Roma Papası Fransisk, Gürcüstan Patriarxı II İlyanın, Gürcüstanın dini və dövlət hakimiyyəti ilə yanaşı həmçinin Azərbaycan dini və dövlət hakimiyyətinin dəvətini qəbul edərək, 2016-cı il 30 sentyabr tarixindən 2 oktyabradək, Qafqaz üzrə ölkələrə baş çəkib öz apostol səfərini həyata keçirəcək. Roma Papasının Bakıya səfər proqramı haqqında ətraflı məlumat əldə etdikdən sonra, saytımızda elan olunacaq.