18-ci Rəbb günü Adi dövrdə		                                       B ili

18-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Çıxış 16, 2-4. 12-15 Image result for 18th sunday in ordinary time year b

Səhrada bütün İsrail icması Musa ilə Harunun əlindən giley-güzar etdi. İsraillilər onlara dedilər: «Kaş ki Misir ölkəsində ət qazanlarının yanında oturanda doyunca çörək yediyimiz vaxt Rəbbin əlində öləydik! Çünki siz bizi bu səhraya buna görə gətirdiniz ki, bütün icmanı aclıqdan öldürəsiniz». Read more about 18-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili