22-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                           B ili

22-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Qanunun Təkrarı 4, 1-2. 6-8 Image result for 22nd sunday in ordinary time 2018

İndi, ey İsraillilər, sizə öyrədəcəyim qaydalara və hökmlərə qulaq asın. Onlara əməl etsəniz, yaşayacaqsınız, atalarınızın Allahı Rəbbin sizə verəcəyi torpağa daxil olub oranı irs olaraq alacaqsınız. Sizə verəcəyim əmrlərə heç nə artırıb-əskiltməyin. Yalnız Allahınız Rəbbin əmrlərinə – sizə verəcəyim əmrlərə riayət edin. Onlara diqqətlə riayət edin. Bu, digər xalqlara nə qədər müdrik və aqil olduğunuzu göstərər. Read more about 22-ci Rəbb günü Adi dövrdə B ili