23-cü Rəbb günü Adi dövrdə 	                                   B ili

23-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili

Yeş 35, 4-7b Risultati immagini per 23th sunday in ordinary time b year

Ürəklərində qorxanlara deyin: «Cəsarətlənin, qorxmayın! Budur, Allahınız intiqam almaq, düşmənlərinizdən qisas almaq üçün gəlir. O gəlib sizə qurtuluş verəcək!» O vaxt korların gözləri, karların qulaqları açılacaq, axsaqlar ceyran kimi hoppanacaq, lalların dili sevinclə nəğmə deyəcək, çünki səhrada bulaqlar fışqıracaq, quru torpaqda çaylar axacaq. Qızğın qum hovuza, susuz torpaq su bulaqlarına çevriləcək.  Read more about 23-cü Rəbb günü Adi dövrdə B ili