1-ci Rəbb günü Advent dövründə                                     “C” ili

1-ci Rəbb günü Advent dövründə “C” ili

Yeremya 33, 14-16

Rəbb bəyan edir: “İsrail və Yəhuda nəslinə verdiyim xoş vədi yerinə yetirəcəyim günlər gəlir.

O zaman, o günlər Davud üçün saleh bir pöhrə yetişdirəcəyəm. O, ölkədə ədalət və salehliklə davranacaq. O günlər Yəhuda xilas olacaq, Yerusəlim əmin-amanlıqda yaşayacaq. O, ‹Rəbb salehliyimizdir› deyə çağırılacaq”. Read more about 1-ci Rəbb günü Advent dövründə “C” ili