2-ci Rəbb günü Advent dövründə 	                                     “C” ili

2-ci Rəbb günü Advent dövründə “C” ili

Peyğəmbər Baruxun kitabından sözlər (Barux 5,1-9) 

Ey Yerusəlim! Öz kədər və kin libasını əynindən çıxart, Allahdan olan gözəllik izzətini əbədi olaraq geyin. Allahdan olan salehlik libasına bürün, Əbədi Olanın izzət tacını başına qoy. Çünki Allah səma altında olan hər kəsə sənin parlaqlığını göstərəcək. Allahın əbədi olaraq sənə verdiyi ad belə olacaq: «Salehlikdən gələn sülh və möminliyin izzəti».

Read more about 2-ci Rəbb günü Advent dövründə “C” ili