4-cü Rəbb günü Advent dövründə              “C”ili

4-cü Rəbb günü Advent dövründə “C”ili

Mikeya 5, 2-5

Rəbb deyir: «Ey Bet-Lexem Efrata, sən Yəhuda nəsillərinin kiçiyi olsan da, Mənim üçün İsrail üzərində Hökmdar səndən çıxacaq. Onun nəsli çox qədimlərə, zamanın başlanğıcına gedir».

Hamilə qadın doğana qədər Rəbb Öz xalqını təslim edəcək. İsrail övladlarının yanına qalan qohumları qayıdacaq. Bu hökmdar Allahı Rəbbin əzəmətli adı ilə duracaq, Rəbbin gücü ilə sürüsünü otaracaq, bütün yer üzü onun böyüklüyünü bildiyi üçün. Xalq onun bəxş etdiyi sülhlə yaşayacaq. Read more about 4-cü Rəbb günü Advent dövründə “C”ili