19-cu Rəbb günü Adi dövrdə 	                                      C ili

19-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Müdriklik kitabından sözlər (Müdriklik 18, 6-9)

Xilas gecəsi, atalarımıza əvvəlcədən bildirilmişdi. Beləcə, hansı vədlərə güvəndiklərini bilərək, qürur duyub, sevinəcəkdilər. Uca Tanrı, sənin millətin həm yaxşı insanların xilas olunmasını, həm də düşmənlərin aradan götürülməsini gözləyirdi. Bir tərəfdən düşmənlərimizi cəzalandıraraq bizləri öz yanına çağırıb ucaltdın. Dürüst insanların imanlı övladları, evlərində gizlicə qurban kəsdilər və birlikdə bu müqəddəs əhdə çatdılar: bütün düzgün insanlar həm yaxşılıqları, həm də çətinlikləri bölüşəcəkdilər. Həmin an, atalarının şükür ilahilərini oxumağa başladılar. Read more about 19-cu Rəbb günü Adi dövrdə C ili