20-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                          C ili

20-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Yer 38, 4-6. 8-10

Başçılar padşaha dedi: «Qoy bu adam öldürülsün. Çünki belə sözlər deyib bu şəhərdə salamat qalan döyüşçüləri və bütün xalqı ruhdan salır. Yəqin bu adam xalqa yaxşılıq deyil, pislik arzulayır». Padşah Sidqiya dedi: «Onu sizin əlinizə verirəm, çünki padşah sizin əleyhinizə bir iş görə bilməz». O zaman onlar Yeremyanı götürüb padşahın oğlu Malkiyanın keşikçilər həyətində olan quyusuna atdı. Read more about 20-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili