24-cü Rəbb günü Adi dövrdə 	                                      C ili

24-cü Rəbb günü Adi dövrdə C ili

Çıxış kitabından sözlər (Çıxış 32, 7-11; 13-14)

Rəbb Musaya dedi: «Tez ol, düş aşağı, çünki Misirdən gətirdiyin xalqın öz əxlaqını pozdu və Mən onlara əmr etdiyim yoldan yaman tez döndü. Özləri üçün tökmə dana düzəldib ona səcdə qıldılar, qurban kəsdilər və dedilər: “Ey İsrail övladları, budur sizi Misirdən çıxaran allahlarınız!”» Rəbb Musaya sözünü davam etdi: «Görürəm ki, bu xalq dikbaş xalqdır. Qoy Mən xalqa qarşı qəzəblənib onu yox edim, səndən isə böyük millət əmələ gətirim».
Read more about 24-cü Rəbb günü Adi dövrdə C ili