28-ci Rəbb günü Adi dövrdə                                   C ili

28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili

2 Kr 5, 14-17

Bundan sonra Naaman Allah adamının sözünə görə İordan çayına enib yeddi dəfə suya baş vurdu. Onun bədəni sağaldı və körpə bədəni kimi tər-təmiz oldu. Naaman bütün dəstəsi ilə yenə Allah adamının yanına gəldi və onun önündə dayanıb dedi: «Bax indi bildim ki, İsraildən başqa, dünyanın heç bir yerində Allah yoxdur. Buyur bu qulunun hədiyyəsini götür».
Read more about 28-ci Rəbb günü Adi dövrdə C ili