Müqəddəs kitab (internetdə, telefonda, kompyuterdə)

Allah bütün insanlarla danışır. Necə? Axı Allahın ağzı, dili yoxdur. Buna baxmayaraq bizi sevdiyinə görə Özünü vəhy etdi və hələ də edir. O, dünyanın yaradılışı, tarix, vicdan, insanlar və s. vasitəsilə zamanla Öz iradəsini insana göstərirdi. Bütün bunlar Onun sözləri idi. Bu isə bəs deyildi. Nəhayət Onun Kəlamı, Onun Özü insan oldu və İsa Məsihdə bizimlə danışdı. Deməli, İsa Allahın Kəlamıdır. Onun sözləri, əməlləri, həyatı Müqəddəs Kitabda yazılıdır. Müqəddəs Kitab Allahın sözüdür, çünki Müqəddəs Ruhun təsiri ilə yazılmışdır. Buna görə də Allahla münasibətdə qalmaq üçün biz onu hər gün oxumalıyıq. Beləliklə Müqəddəs Kitabı elektron şəkildə telefonda, komputerdə istifadə etmək üçün bu saytdan əldə edə bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN DİLİ (North Azeri translation)
ENGLISH (NEW AMERICAN BIBLE)
LATIN (NOVA VULGATA)
GREEK (LXX = SEPTUAGINTA)
HEBREW (Westminster Leningrad Codex)

Programlar:

Android üçün – (PlayMarket) – 1ci variant
Android üçün – (PlayMarket) – 2ci variant – Biblia (Youstudy)
Android üçün – (PlayMarket) – 3ci variant – Bible Study

Apple üçün – (AppStore Market)

swordproject (http://www.crosswire.org/sword)

xiphos (http://www.xiphos.org)

bibletime (http://www.bibletime.info)

Online oxu: www.ebible.org

Online izlə: www.kutsalkitab.org (TR) – İncil – video

Online eşitmə:

Dili, kitab və fəsil seçin.
(Select the language, book and chapter below that you want to listen to.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *