Allah Mərhəmətinə Rozari duası

başlanğıcda:
“Atamız”, “Salam Məryəm”, “İman edirəm”:
böyük muncuq dənəsində:
Əbədi Ata, Sənə bizim
və bütün dünyanın günahlarının əfvi üçün
* Sevimli Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin,
Bədəni və Qanını, Canını və İlahiliyini
təqdim edirəm.
kiçik muncuq dənəsində on dəfə:
Onun əzabları xətrinə * bizə və bütün
dünyaya qarşı mərhəmətli ol.
son duası:
Müqəddəs Allah, Müqəddəs Güclü,
Müqəddəs Ölməz, * bizə və bütün
dünyaya qarşı mərhəmətli ol.