Dualar 2

Səhər Duası
Ulu Tanrım, yalnız Sənə tapınır və bütün qəlbimlə Səni sevirəm.
Məni yaratdığın, inanc verdiyin və bütün gecə məni qoruduğun üçün
Sənə təşəkkür edirəm.
Bu gün edəcəyim bütün işlər
Sənin istəyinə uyğun olub Səni izzətləndirsin.
Məni günah işləməkdən və şərdən qoru.
Lütfün mənimlə və bütün sevdiklərimlə olsun.
Ata, Oğul, Müqəddəs Ruh adı ilə
Amin ✞prayer