Litaniya (yalvarışlar)

Bütün müqəddəslərə Litaniya duası – Bütün müqqədəslərə yalvarışlar

( Rəbb, bizə rəhm et.) 2x
( İsa Məsih, bizə rəhm et.) 2x
( Rəbb, bizə rəhm et.) 2x

Müqəddəs Məryəm, Allahın anası, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Mikael, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Allahın mələkləri, bizim üçün dua edin!
Müqəddəs Yəhya vəftizçi, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Yusif, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Peter və Pavel, bizim üçün dua edin!
Müqəddəs Andrey, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Yəhya, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Məsihin şagirdləri, bizim üçün dua edin!
Müqəddəs Məryəm Məcdalı, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Ştefan, bizim üçün dua et!
Müqəddəs İgnatius, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Luçia, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Avqustin, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Bazil, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Fransisk və Dominik, bizim üçün dua edin!
Müqəddəs Klara, bizim üçün dua et!
Müqəddəs don Bosko, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Maria Dominika, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Dominik və Laura, bizim üçün dua edin!
Bütün müqəddəslər, bizim üçün dua edin!

(: Rəbb, mərhəmətli ol! 🙂 2x
Hər pislikdən * bizi xilas et!
Hər günahdan * bizi xilas et!
Əbədi ölümdən * bizi xilas et!
Sənin təcəssümünə görə * bizi xilas et!
Sənin ölümünə və dirilişinə görə * bizi xilas et!
Müqəddəs Ruhu verdiyinə görə * bizi xilas et!

Bizə, günahkarlara rəhm et * eşit bizi Rəbb!
Sənin seçdiyin övladına yeni həyat ver * eşit bizi Rəbb!
İsa Məsih, Allahın Oğlu * eşit bizi Rəbb!

( Rəbb, bizim dualarımızı eşit! ) 2x

+++

Litaniae Lauretanae – Məryəm Anaya yalvarışlar

( Ya Rəbb, bizə rəhm et. ) 2x
( İsa Məsih, bizə rəhm et. ) 2x
( Ya Rəbb, bizə rəhm et. ) 2x

Ey Məsih, dinlə bizi * Ey, Məsih, eşit bizi.

Tanrı – Səmavi Ata * bizə rəhm et!
Tanrı – Oğul, dünyanın Xilaskarı * bizə rəhm et!
Tanrı – Müqəddəs Ruh * bizə rəhm et!
Müqəddəs Üçlük, tək Tanrı * bizə rəhm et!

Müqəddəs Məryəm, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Allah Anası, bizim üçün dua et!
Bakirələrin Müqəddəs Bakirəsi, bizim üçün dua et!
Məsihin Anası, bizim üçün dua et!
Kilsənin Anası, bizim üçün dua et!
İlahi lütfün Anası, bizim üçün dua et!
Tər-təmiz Ana, bizim üçün dua et!
Çox iffətli Ana, bizim üçün dua et!
Hər zaman Bakirə Ana, bizim üçün dua et!
Günahsız Ana, bizim üçün dua et!
Məhəbbətə layiq Ana, bizim üçün dua et!
Heyran olunmağa layiq Ana, bizim üçün dua et!
Yaxşı məsləhətin Anası, bizim üçün dua et!
Yaradanın Anası, bizim üçün dua et!
Xilaskarın Anası, bizim üçün dua et!
Çəx təmkinli Bakirə, bizim üçün dua et!
Ehtirama layiq Bakirə, bizim üçün dua et!
Müjdələnməyə layiq Bakirə, bizim üçün dua et!
Vəsatətçilikdə güclü Bakirə, bizim üçün dua et!
Mərhəmətli Bakirə, bizim üçün dua et!
İmanla zəngin Bakirə, bizim üçün dua et!
Ədalət aynası, bizim üçün dua et!
Hikmətin mərkəzi, bizim üçün dua et!
Xoşbəxtliyimizin səbəbi, bizim üçün dua et!
Müqəddəs Ruhun məskəni, bizim üçün dua et!
Şərəf məskəni, bizim üçün dua et!
Sirli Qızılgül, bizim üçün dua et!
Davud Qülləsi, bizim üçün dua et!
Şirmayı Qülləsi, bizim üçün dua et!
Qızıl ev, bizim üçün dua et!
Əhd sandığı, bizim üçün dua et!
Səmanın qapısı, bizim üçün dua et!
Dan ulduzu, bizim üçün dua et!
Xəstələrin şəfası, bizim üçün dua et!
Günahkarların sığınacağı, bizim üçün dua et!
Acı çəkənlərin təsəllivericisi, bizim üçün dua et!
Məsihçilərin köməkçisi, bizim üçün dua et!
Mələklərin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Ata-babaların Kraliçası, bizim üçün dua et!
Peyğəmbərlərin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Həvarilərin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Şəhidlərin Kraliçası, bizim üçün dua et!
İman şahidlərinin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Bakirələrin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Bütün müqəddəslərin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Günahsız yaradılan Kraliça, bizim üçün dua et!
Səmalara çəkilmiş Kraliça, bizim üçün dua et!
Müqəddəs rozarinin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Ailənin Kraliçası, bizim üçün dua et!
Sülhün Kraliçası, bizim üçün dua et!

Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizə rəhm et
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizi dinlə
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizə mərhəmət et

Müqəddəs Allah Anası, bizim üçün dua et ki * Məsihin vədlərinə layiq olaq

Dua edək:
Rəbb Tanrımız, möminlərinin hər zaman bədənən və ruhən sağlam olmalarını təmin et və həmişə bakirə, çox müqəddəs Məryəmin şanlı vəsatətçiliyi ilə bizi kədərləndirən pisliklərdən xilas et, bizi əbədi sevincə qovuşdur. Bunu, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə səndən diləyirik. Amin.

+++

İsanın Müqəddəs Ürəyinə Litaniya duası

Ya Rəbb, bizə rəhm et!
İsa Məsih, bizə rəhm et!
Ya Rəbb, bizə rəhm et

Ey Məsih, dinlə bizi. * Ey Məsih, eşit bizi!

Tanrı – Səmavi Ata * bizə rəhm et!
Tanrı – Oğul, dünyanın Xilaskarı * bizə rəhm et!
Tanrı – Müqəddəs Ruh * bizə rəhm et!
Müqəddəs Üçlük, tək Tanrı * bizə rəhm et!

İsanın Ürəyi – Əbədi Atanın Oğlu, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Müqəddəs Ruhdan Məryəmin bətnində bədən olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Atanın Kəlamı ilə Bir Olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Əbədi möhtəşəmliyə layiq olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Allahın Müqəddəs Məbədi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Külli-ixtiyarın Məskəni, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Allahın evi və göyün qapısı, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Yanan Sevgi ocağı, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Ədalətin və Sevginin mənbəyi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sevgi və Yaxşılıq ilə dolu olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Bütün xeyirxahlığın mənbəyi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Bütün izzətə layiq olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Bütün ürəklərin Şahı və Mərkəzi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Müdrikliyin və Biliyin Xəzinəsi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Allahın Bütövlüyünün Məskəni, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Atanın sevinc tapdığı ürək, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sənin tamamlığından hamımız qəbul etdik, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sonsuz ülvinin istəyi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Səbirli və Mərhəmətli olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Səni çağıranlara Səxavətli olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Həyatın və Müqəddəsliyin Mənbəyi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Günahlarımıza görə əzab çəkən, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Həqarətlərə məruz qalan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Təqsirlərimizə görə yaralanmış olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Ölümə qədər itaətli olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Nizə ilə deşilmiş olan, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Hər təsəlliyin qaynağı, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Həyatımız və Dirilişimiz, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sülhümüz və Barışığımız, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Günahlarımıza görə verilən Qurban, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sənə ümid edənlərin Xilası, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Sənin lütfündə ölənlərin Ümidi, bizə mərhəmət et!
İsanın Ürəyi – Bütün Müqəddəslərin Xoşbəxtliyi, bizə mərhəmət et!

Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizə rəhm et!
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizi dinlə!
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu * Rəbb, bizə mərhəmət et!

Həlim və itaətli İsa * ürəyimizi öz ürəyinə bənzər yarat!

Dua edək: Qüdrətli və Əbədi Allah, Sevimli Oğlunun Ürəyinə bax və biz günahkarlar üçün çəkdiyi əzabları gör. Sənin Mərhəmətinə sığınan bizlərə bağışlanma ver. Bunu, səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə, indi və əbədiyyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adı ilə Səndən diləyirik. Amin

 

+++

Müqəddəs Bartalmayın Litaniya duası

+ Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun Adı ilə. * Amin

Ya Rəbb, bizə rəhm et!
Ya Məsih, bizə rəhm et!
Ya Rəbb, bizə rəhm et!

Ya Məsih, eşit bizi! * Ya Məsih, dinlə bizi!

Ey Səmavi Ata Allah, bizə rəhm et,
Ey Oğul, Dünyanın Xilaskarı Allah, bizə rəhm et,
Ey Müqəddəs Ruh, Allah, bizə rəhm et,
Ey Ali-Müqəddəs Üçlük, Vahid Allah, bizə rəhm et.

Müqəddəs Məryəm, Allah Anası, bizim üçün dua et,
Müqəddəs Ali-Mələklər və Mələklər, bizim üçün dua edin.

– Ey, Müqəddəs Bartalmay, Məsihin Həvarisi! Allahın İradəsi ilə, sənə bizim vətənimizin torpaqlarında Müjdəni bəyan edib yaymaq nəsib oldu. Bizim yurdumuza nəzər sal, Məsih üçün qanını axıtdığın bu torpaqlara nəzər sal və dualarınla Rəbbimizdən və Xilaskarımızdan Azərbaycan üçün xeyirdua dilə. Qoy Rəbbimiz bizim torpağa sülh bəxş etsin, ölkəmizi müharibə dəhşətindən, təbii, ictimai və digər fəlakətlərdən qorusun. Dua et ki, bizim ölkədə sülh və əminamanlıq bərqərar olsun, xalqımız mənən və cismən sağlam olsun.

Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et.

– Ey, Müqəddəs Bartalmay, səni Rəbbimiz əncir ağacının kölgəsində oturan gördü, bu o deməkdir ki, sən o an Həqiqət haqqında düşünürdün. Və Rəbb sənin axtarışlarına cavab verdi, sənə qarşı gəldi, və sən intizarında olduğun Həqiqəti tapdın. Dua et ki, xalqımız Məsihə aparan yolu tapsın, qoy Rəbbimiz Ruhunun Nuru ilə xalqımızın qəlbini aydınlatsın, və o Həqiq və Var Olan Allahı, və Allahın göndərdiyi Məsihi həqiqətin tamamlığında tanısın. Allaha dua et ki, indi də, sən tək “əncir ağacının altında oturub”, Həqiqəti axtaranlar, Onu Azərbaycandaki Kilsəsinin vasitəsilə tapa bilsinlər.

Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et.

– Ey, Müqəddəs Bartalmay, sən şübhələrini qizlətmədin və onları “Nazaretdən yaxşı bir şey çıxarmı?” sözlərin ilə bəyan etdin. Allaha dua et ki, bizim xalqın içində Müqəddəs Katolik Kilsəsi və Onun övladları haqqında önyarğıların və yalanların əsarətində yaşayan, Kilsənin təliminə şübhə ilə yanaşan insanları Rəbbimiz bu əsarətdən azad etsin, və ürəklərində həqiqət yanğısı yaratsın.

Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et.

– Ey, bizim müqəddəs himayədarımız, sən Məsih haqqda Onun Adını çağıraraq xəstələrə şəfa verməklə şəhadət verirdin. Rəbbimiz İsa Məsihə dua et ki, O Öz Rəhmini və Mərhəmətini Azərbaycanda mənəvi və cismani xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərdən əsirgəməsin və onlara şəfa versin. Allaha dua et ki, O Azərbaycanda olan Kilsəsinin xadimlərinə şəfa vermək ənamını bəxş etsin və bununla bizim iman şəhadətimiz Allahın Rəhmi və Mərhəmətinin nişanələri ilə dəstək alsın, Kilsə əzab çəkənlərə və naümid qalanlara şəfa verə bilsin.

Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et.

– Ey, şəhid olmuş həvari, sən İncili vəz etdiyin üçün böyük əzablara və ağrılara məhkum oldun, lakin Məsihə sona qədər sadiq qalaraq, həyatını qurban verdin. Allaha dua et ki, O bizi imanda sadiq və iradəli etsin, bizi bütün şübhələrdən və yalançı düşüncələrdən azad etsin, bizə aydın ümid bəxş etsin. Dua et ki, biz heç bir zaman ruh düşkünlüyünə və ümidsizliyə qərq olmayaq. Dua et ki, Məsih bizim qəlblərimizi kamil məhəbbətlə bol etsin və biz cəmiyyətimizə xidmət edərək, ehtiyacı olanlara mərhəmət göstərərək Onun haqqında şəhadət verək. Qoy Allah bizə sən tərəfdən vəz olunan İncilə sadiq qalmaqda yardım etsin.

Müqəddəs Bartalmay, bizim üçün dua et.

Üzərinə dünyanın günahlarını götürən, Allahın Quzusu, * bizi bağışla, ey Rəbb
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən, Allahın Quzusu, * bizi eşit, ey Rəbb
Üzərinə dünyanın günahlarını götürən, Allahın Quzusu, * bizə rəhm et, ey Rəbb

Dua edək:
Ey, Külli-İxtiyar Allah, Rəhmin və Mərhəmətin naminə bizim dualarımızı qəbul et, və müqəddəs həvari Bartalmayın vəsatətçiliyi ilə, bizə Səndən dilədiklərimizi bəxş et. Bunu, Səninlə və Müqəddəs Ruhla birlikdə indi və əbədiyən hökm edən Oğlun, Rəbbimiz İsa Məsihin adına Səndən diləyirik. Amin